Als een vis in het water..

Civiele Techniek

Leo van Gelder werkt als docent Civiele Techniek bij de Hogeschool Rotterdam. De afgelopen vier jaar was hij daarnaast ook actief als heemraad (lees: dagelijks bestuurder) bij Waterschap Hollandse Delta. Daar was hij verantwoordelijk voor de portefeuille Waterveiligheid. Nu is hij bestuurslid bij stichting ‘De Blauwe Lijn’ met als doel de erfenis van beroemde Nederlandse waterbouwers als Van Veen en Lely actueel te houden. Zijn passie voor water is enorm, zijn cv al net zo indrukwekkend. “Ik heb een achtergrond die nou eenmaal veel met water te maken heeft”, stelt Van Gelder vol trots.

“Het is een agendapunt dat door de dreigende zeespiegelstijging steeds belangrijker is geworden de afgelopen jaren. Er werd naar mijn mening soms wat lichtzinnig omgegaan met de waarschuwingen omtrent de stijgende zeespiegel. De steeds ernstiger wordende voorspellingen hebben in dat kader inmiddels wel voor een omslag gezorgd, trouwens. Gelukkig maar, want de toekomst van een groot gedeelte van Nederland staat op het spel, met name voor de zuidwestelijke delta. Ik heb voorgesteld om hier, vanuit de Hogeschool, meer aandacht aan te geven. Met name voor een stad als Rotterdam is bescherming tegen het hoogwater essentieel.”