Kloppend hart van Rotterdam

Sterker door elkaar

Sander Grip Tekst
Petra van der Veer Beeld

Als de coronacrisis iets leert, is het wel dat de Rotterdammers klaar staan voor elkaar. Dat gevoel wil de gemeente aanwakkeren. Met de campagne Rotterdam Sterker Door… krijgen inwoners niet alleen die waardering uitgesproken via allerlei uitingen in de stad, maar is er ook ondersteuning om de goede initiatieven die de crisis voortgebracht heeft succesvol te maken. Het stadsbestuur heeft herstelplannen ontwikkeld, speciaal voor groepen die het zwaar gehad hebben, zoals ondernemers, zzp’ers en jongeren. Maar Rotterdam Sterker Door… gaat verder: de gemeente wil de stad als geheel versterken. Marjolein Nieuwdorp is enthousiast: “We zijn sterker door elkaar. We kunnen herstarten en doorpakken dankzij de herstelprojecten maar juist ook dankzij de initiatieven die in de stad zijn ontstaan.”

De zon schijnt uitbundig en er ligt een warme deken over de stad. Het houdt niemand tegen om eropuit te trekken: de mensen lopen buiten, zitten en masse op het terras, maken uitstapjes en voeren uitgelaten gesprekken met elkaar. In alles voelt het als zomer.

Het mooie weer natuurlijk, maar meer nog het feit dat er weer zoveel mag. Dat de maatregelen tegen corona een voor een wegvallen. Geen mondkapje meer op als je voor een halfje brood de deur uit gaat. Naar een museum, theater of concert. Uit eten met je lief. Op het terras hangen tot je dronken van je stoel valt. Zwetende lijven tegen je aangeplakt in de nachtclub. Zelfs naar de hoeren. Ook dat mag weer. Het einde van de Midzomernacht moet ongeveer voelen zoals dit.

Maar midden in die positieve sfeer is het goed om toch ook stil te staan bij de pijn en het leed dat op zoveel plekken in de stad gevoeld en geleden is. “Naast de ruimte voor optimisme die je in de stad voelt, is het goed om ook stil te staan bij deze keerzijde van de medaille”, stelt communicatiestrateeg Marjolein Nieuwdorp. Zij is vanaf het begin van de coronacrisis betrokken bij de herstel-aanpak Rotterdam Sterker Door… “Nu de coronacrisis grotendeels achter ons lijkt te liggen, moeten we ons niet ineens rijk rekenen. Nieuwe varianten van het virus kunnen de kop opsteken, roet in het eten gooien van het zo vurig gewenste afschaffen van de maatregelen. Maar zelfs als het vanaf nu alleen maar beter gaat met onze gezondheid, is de crisis niet voor iedereen voorbij. Het gaat niet ineens super met iedereen in de stad.”

En daarom start de gemeente een campagne. Onder de bezielende titel Rotterdam Sterker Door… krijgen stadsgenoten een hart onder de riem gestoken. Nieuwdorp: “Met deze herstelaanpak zorgen we ervoor dat de economische motor van de stad blijft draaien en dat er geïnvesteerd wordt in onder meer de energietransitie en duurzame werkgelegenheid. Dit doen we samen met partners in de stad en alle Rotterdammers. We helpen inwoners om hun eigen initiatieven tot een succes te maken.”

Het is een beetje wat Nieuwdorp de vlondermentaliteit noemt. “Vernoemd naar de terrasuitbreidingen met vlonders die we vorig jaar bedacht hebben om de beperkte mogelijkheden die de horeca op dat moment had te vergroten. In de coronacrisis heeft de gemeente de taak gehad maatregelen die het Rijk oplegde uit te voeren. Maar er was daarnaast ruimte voor eigen inbreng om de inwoners te ondersteunen. Voor aanvullende maatregelen om de economie lokaal te stimuleren en support voor iconen in de stad. Van de noodsteun voor Diergaarde Blijdorp tot coronacoaches die de horeca hielpen om de beperkte mogelijkheden die ze hadden coronaproof uit te kunnen voeren. Met de campagne spreken we onze dank uit aan alle Rotterdammers die met elkaar sterker uit deze crisis gaan komen. Dankzij de enorme veerkracht van de stad en van de mensen die er wonen.”

Zere plekken

De meningen in de stad zijn verdeeld over de toewijzing van steunpakketten – er zijn links en rechts wel wat ondernemers te vinden die precies buiten alle kadertjes vielen en geen steun kregen. En de strijdkreet Samen tegen corona leidde op te veel plekken tot het pijnlijke weerwoord: leuk dat we dit samen moeten doen, maar mijn bedrijf is intussen naar de klote. Nieuwdorp heeft absoluut oog voor deze zere plekken. “We doen enorm ons best, maar iedereen tevredenstellen is ongetwijfeld een utopie. We proberen al de hele coronacrisis signalen op te pikken en inwoners en ondernemers te helpen. Tegelijk is de blik op de toekomst gericht; de positieve kant en de negatieve kant van die toekomst. Er zullen pijnpunten naar boven komen die we nu nog niet kennen. Er zijn al vraagstukken gerezen die door de coronacrisis zichtbaar en voelbaar geworden zijn en die we niet weg kunnen of wíllen stoppen in een la van een bureau.”

Gelukkig, is Nieuwdorp overtuigd, heeft Rotterdam in vergelijking met andere steden vorig jaar na de eerste lockdown een goede herstart gemaakt: “We hebben ons sterk gemaakt voor een herstelplan dat rekening houdt met iedereen in de stad. De meest kwetsbare groepen hebben de hardste klappen gehad en wij moeten voor hen opstaan en hun de hand reiken. Mede door alle pogingen van de gemeente soepel met de regels om te gaan op die plekken waar dat kon, lukt het al vaak om de ergste nood te lenigen. Al zal niet iedereen die mening delen.

Maar kijk naar de zomercampus, kijk naar het scholingsfonds waar gebruik van te maken is als je je wilt omscholen naar een baan in meer kansrijke sectoren. We investeren in grote stadsprojecten zoals de vernieuwing van de Rijnhaven, die werkgelegenheid oplevert en de stad aantrekkelijker maakt. En dit soort projecten blijven we uitvoeren en we versnellen investeringen, ook nu de crisis over zijn hoogtepunt heen lijkt. Om de erfenis van die heftige coronaperiode te helpen verzachten.”

Herstarten en doorpakken

Nieuwdorp ziet de vragen die als eerste gesteld worden als je met steun op de proppen komt: kan wel iedereen hiervan profiteren? Kunnen we Noord en Zuid in even grote mate helpen? Is te voorkomen dat mensen in armoede vervallen of nog dieper de ellende in geduwd worden dan ze al zitten, wellicht door deze crisis? Kunnen jongeren die het zwaar hebben gehad mentaal extra ondersteuning krijgen? Nieuwdorp: “Dat vergt een wendbare gemeente, minder bureaucratisch en écht in contact met al die mensen in de wijken. Die stap maken we, mede ingegeven door de ervaringen die we tijdens deze crisis opgedaan hebben. We hebben op data gebaseerde analyses maar uiteraard ook echte gesprekken. Waar het eerst alleen digitaal kon, trekken we er nu weer op uit om mensen in de stad te spreken, te vragen wat voor hen de grote vraagstukken en problemen zijn. En die willen we graag oppakken.

‘Met de campagne spreken we onze dank uit aan alle Rotterdammers die met elkaar sterker uit deze crisis gaan komen. Dankzij de enorme veerkracht van de stad en van de mensen die er wonen’

Deze crisis zet een licht op dingen die minder goed gingen en die ook op de beleidsagenda op het stadhuis terecht moeten komen in de heel nabije toekomst. Herstarten en dan gelijk doorpakken met herstel, dat is waar het college nu ook op inzet.”

En dat is ook waar de campagne Rotterdam Sterker Door… op gericht is. Vertellen hoe stadgenoten zich door de crisis heen geslagen hebben. Hun pijn en perspectief op de toekomst zichtbaar maken. “We gaan de goede kant op”, zijn de bemoedigende woorden van Nieuwdorp. “We kunnen laten zien hoe mensen klaarstonden voor elkaar in deze stad. Hoe de juf zich inzette voor haar kinderen, hoe de ondernemer op creatieve manier overeind gebleven is. Kijk naar een restaurant als Hotspot Hutspot, dat maaltijden bezorgt bij Rotterdammers in het nauw, een inspirerend voorbeeld. Of hoe Stichting De Verre Bergen samen met Coolblue gehoor gaf aan de oproep van de gemeente om laptops beschikbaar te stellen voor kinderen die amper thuisonderwijs konden volgens tijdens de lockdowns. Zij zorgden ervoor dat er drieduizend nieuwe chromebooks beschikbaar kwamen voor Rotterdamse basisschoolkinderen. In de wijken stonden buurtgenoten voor elkaar klaar, daar zit de kracht en de vitaliteit van Rotterdam.”

Versterken

Van Helen tot Mohamed, iedereen heeft geprobeerd er het beste van te maken. Met elkaar en voor elkaar. Dat laten we niet alleen zien, we ondersteunen ook wat er al is ontstaan aan mooie initiatieven in de afgelopen vijftien maanden. Niet zelf verzinnen, maar helpen al dat moois te versterken.”

Waarom dat nodig is, is eenvoudig: “Veel van de maatregelen die tijdens de coronacrisis in het leven zijn geroepen, zullen verdwijnen. Dat wordt spannend, want zoals ik al zei: de gevolgen van de crisis zijn niet ineens verdwenen. We willen een schouder bijtrekken bij inwoners die iets moois proberen te realiseren. Natuurlijk schuren de malletjes af en toe, want geen beleid zonder randvoorwaarden. Maar als we met elkaar het gesprek blijven voeren, als de gemeente zich wendbaar en flexibel opstelt, dan kunnen we niet alleen deze crisis overwinnen maar ook de gevolgen ervan.”

Meer weten?

Kijk voor diverse Sterker Door-projecten op

www.rotterdam.nl/sterkerdoor