Kloppend hart van Rotterdam

Niet zomaar een nieuw stukje haven

Alfred Jansen Tekst
aangeleverd Havenbedrijf Rotterdam Beeld

Er wordt nog hard gewerkt aan ‘onze’ Tweede Maasvlakte. Een project dat qua omvang en complexiteit zijn gelijke niet kent en Rotterdam nog steviger op de kaart zet als het gaat om innovatief, duurzaam en economisch verantwoord havenbeheer. René van der Plas, directeur van de projectorganisatie Maasvlakte 2 van Havenbedrijf Rotterdam N.V.: ”Het gaat niet alleen om business. Maasvlakte 2 wordt de meest duurzame haven ter wereld.”

De superlatieven zijn niet van de lucht als het gaat om Maasvlakte 2. Voor Rotterdamse bescheidenheid is geen plaats. Voor trots des te meer. Het jongste stukje Hollands grondgebied (tweeduizend hectare) zal volgend jaar écht in bedrijf zijn, maar trekt al sinds 2009 veel belangstelling van geïnteresseerde bezoekers. Maar het mooiste is, volgens directeur René van der Plas, de passie van de mensen die er sinds de start in 2004 samen aan gewerkt hebben. En dat nog steeds doen. “Onderzoek heeft aangetoond dat we als Rotterdammers trots zijn op onze haven en de komst van Maasvlakte 2, MV2,voor intimi, heeft die trots alleen maar groter gemaakt. Dat merken we aan de reacties van het publiek, bijvoorbeeld in ons informatiecentrum FutureLand of tijdens de Wereldhavendagen.”

Privaat project

“2013 staat in het teken van het afmaken van het project”, aldus Van der Plas. “Volgend jaar zullen de eerste twee containerterminals in gebruik worden genomen. Dat betekent dat de aannemers nu bezig zijn met het aanleggen en inrichten van alle benodigde infrastructuur, een servicehaven, havenbekkens en ga zo nog maar even door. Elke dag verandert Maasvlakte 2 nog. Een fantastisch proces.” Wat misschien minder zichtbaar is, maar wel meetbaar, is dat de aanleg geheel binnen tijd en budget is uitgevoerd. De projectorganisatie, die in het gebouw van het Havenbedrijf Rotterdam de dertiende verdieping bezet, wordt zakelijk aangestuurd.

‘Samen aanpakken, goed letten op je centen en hart hebben voor je omgeving’ 

“De partners, gemeente Rotterdam en de Staat der Nederlanden, hebben bij de start gekozen voor een bedrijfsmatige aanpak, met vooral privaat geld. “Dit is dus geen belastingverhaal”, legt Van der Plas uit. “En dat is uniek, gezien de omvang van het project. De aanleg van de haven ,de landaanwinning, kost zo’n drie miljard euro, terwijl de bedrijven die zich hier vestigen nog eens zeven miljard investeren. De ontwikkeling van Maasvlakte 2 gaat in stappen, we gaan uit van een groeiscenario tot 2035. Een van de belangrijkste uitgangspunten is dat het project marktgestuurd is. Dat betekent bijvoorbeeld dat we pas zijn gaan bouwen nadat het eerste contract was getekend. Dat was in 2008. En zo zetten we ook de volgende stappen.”

Kilometers strand

Het gaat zeker niet alleen om de business. Maasvlakte 2 is onderdeel van het Project Mainportontwikkeling Rotterdam (PMR) en levert niet alleen haven- en industriegebied op, maar ook natuur- en recreatiegebieden. Zoals het acht kilometer lange strand dat is opgedeeld in een natuurstrand, een dagstrand en een activiteitenstrand. Van der Plas: “De leefbaarheid in de regio is van groot belang bij de ontwikkeling van een nieuw gebied van deze omvang. Duurzaamheid staat centraal bij de moderne bedrijfsvoering zoals we die overal in het project toepassen. We moeten een gezonde balans waarborgen tussen natuur, milieu, omgeving en economie en wat dat betreft durven we gerust te stellen dat Maasvlakte 2 de meest duurzame haven ter wereld is. Daar hoort ook het zogenoemde achterlandtransport bij, ofwel het vervoer van de producten die per schip aankomen naar hun uiteindelijke bestemmingen. Kort gezegd: minder wegtransport, meer vervoer per spoor en binnenvaart. De bedrijven die zich hier vestigen zijn ook geselecteerd op hun duurzaamheid en we zijn trots dat de meeste bedrijven zelfs verder gaan dan de door ons gestelde normen.”

365 miljoen kubieke meter zand vormde de basis. Een nuchtere, zakelijke aansturing, een gezamenlijke, marktgestuurde benadering en de duurzame werkwijze moeten ervoor zorgen dat Maasvlakte 2 niet ‘zomaar’ een nieuw stukje haven wordt, maar een internationaal prestigeproject van formaat.