Rotterdammers maken Rotterdam

De Sportspullenbank wil sporten en bewegen toegankelijk maken 

Eline Elsinga Tekst
Dylhan Groenendijk Beeld

Niks is lekkerder dan na een drukke dag even je hoofd leegmaken door een balletje te trappen met vrienden op de voetbalvereniging. Voor velen de normaalste zaak van de wereld. Toch is het niet zo vanzelfsprekend als het lijkt. Sportspullenbank Nederland zamelt tweedehandssportkleding en -materialen in, die vervolgens gedoneerd worden aan organisaties die sport inzetten om mensen te activeren. Op deze manier hoopt Erna Truijens, oprichtster en voorzitter van de Sportspullenbank, dat er in de buurten en wijken meer bewogen wordt.

Het begon allemaal zeven jaar geleden in de hal bij Hockeyclub Rotterdam, waar Truijens destijds bestuurslid was. Daar stond een container om oude hockeykleding en -spullen in te zamelen voor Hockeyclub Delfshaven. Al snel kwam ze erachter dat dit niet de manier was om dit probleem aan te pakken: “Mensen die minder te besteden hebben, durven dingen vaak niet aan te nemen vanwege schaamte.” Reden genoeg voor Truijens om actie te ondernemen en het op een andere manier aan te pakken.

Van een container naar 39 inzamelpunten
Inmiddels is de Sportspullenbank uitgegroeid tot het fenomeen dat het vandaag de dag is. Wat begon met een container, is nu verveelvoudigd tot maar liefst 39 inzamelpunten bij verenigingen en buurthuizen door heel Rotterdam en omstreken. De thuisbasis van de organisatie bevindt zich in het HAKA-gebouw aan de Vierhavenstraat in Delfshaven, waar de kleding en materialen worden geselecteerd en gesorteerd door vrijwilligers. De inmiddels 70 aangesloten maatschappelijke (sportgerelateerde) organisaties zorgen ervoor dat de spullen bij de juiste mensen terechtkomen en zo een tweede leven krijgen. “Ook hebben we een bus waarmee we bij sportactiviteiten aanwezig zijn, zodat we daar een parcours aan dozen kunnen neerzetten, zodat iedereen spullen kan uitzoeken.”

 

‘Er gebeuren dus echt wel al mooie dingen, maar het is naar mijn mening nog te weinig’

 

Te veel mensen staan aan de zijlijn
Het voornaamste doel van de Sportspullenbank is om sport en bewegen op een laagdrempelige manier mogelijk te maken voor iedereen. In Nederland zijn de geldstromen er vooral op gericht de jeugd meer te laten bewegen via verenigingen en scholen. Dit terwijl 92 procent van de stukken die de Sportspullenbank uitgeeft uiteindelijk bij volwassenen terechtkomt. De Sportspullenbank ziet dat lid worden van een vereniging voor hun doelgroep een te hoge (financiële) drempel is. “Dit zorgt ervoor dat er te veel mensen aan de zijlijn staan, dat mag niet de realiteit zijn in een welvarend land als Nederland. Dan gaat er iets niet goed”, vertelt Truijens. “Zolang er niets aan het sportaanbod verandert, dus de manier waarop wij sport organiseren, is de drempel voor een heel grote groep te hoog. Er moet dan ook een andere manier worden bedacht om jong én oud letterlijk en figuurlijk aan het sporten en bewegen te krijgen.” Daarmee hoopt Truijens uiteindelijk dat alle leeftijdsgroepen in beweging komen.

Er gebeurt al veel, maar te weinig
Financiële gezondheid is een basisvoorwaarde om vervolgens met sporten en bewegen een mentaal, sociaal en fysiek goede gezondheid te krijgen. Om die reden moet volgens Truijens de manier waarop sport en bewegen is ingericht veranderen. Ze geeft daar wel nadrukkelijk bij aan dat er al veel mooie initiatieven zijn: “Er zijn wel degelijk partijen die activiteiten op straat organiseren om mensen te activeren. Neem de Cruijff Foundation en de Krajicek Foundation, zij bieden via hun courts mensen de kans te sporten en bewegen. De Krajicek Foundation stimuleert ook jongeren om activiteiten te organiseren voor kinderen uit hun buurt, in ruil voor een studiebeurs. Er gebeuren dus echt wel al mooie dingen, maar het is naar mijn mening nog te weinig.” Truijens vindt sporten en bewegen een eerste levensbehoefte voor ieder mens. “Daarom zouden er geen financiële drempels voor mogen bestaan.”

Pleinenplan
“In Rotterdam zijn er op dit moment 32 Cruijff- en Krajicekcourts. Klinkt veel, maar als je bedenkt dat onze stad te maken heeft met ruim 600.000 inwoners, krab je je even achter je oren.” Truijens stelde een visie op: “Ik heb een pleinenplan, ik wil dat er in 2030 in 39 wijken een speeltuin, sportplein of schoolplein is, waar mensen op een laagdrempelige manier de gelegenheid hebben om te sporten en te bewegen.” Daarnaast zou ze idealiter meerdere loodsen door het hele land hebben, maar om dat te realiseren is het eerst van belang om mensen daadwerkelijk aan sporten en bewegen te krijgen.

Noblesse oblige
Truijens laat de mensen die minder te besteden hebben niet langs de kant staan. Door haar manier van werken behouden mensen hun trots en eigenwaarde, omdat ze niet zelf naar voren hoeven te stappen en hun financiële situatie prijs te geven. Truijens is simpel: “Adeldom verplicht, noblesse oblige: sterkere schouders moeten de minder sterken dragen.” Zij is zelf het lichtend voorbeeld.