Kloppend hart van Rotterdam

Meer dan alleen medische zorg

Barbara Hoogsteden Tekst
Geisje van der Linden Beeld

Rotterdam barst van de helden. Denk aan Kaat Mossel en Erasmus. Maar er zijn ook veel verborgen helden. Want wie is toch die man of vrouw die ongemerkt goed doet voor de stad? Deze keer: Andrea van der Gevel, verpleegkundig zorgcoördinator en straatverpleegkundige bij daklozen-opvang Havenzicht.

Rauw en gehard. Zo typeert Andrea van der Gevel daklozen. “Maar als deze doelgroep je grijpt, zit het in je bloed. Bovendien kan ik het beste uit mezelf halen. In een korte periode kan ik veel voor iemand betekenen.” 

Iedere dag melden daklozen zich vanaf 17.00 uur bij Havenzicht aan de Willem Ruyslaan om mee te loten voor een bed in de nachtopvang. “Er zijn 42 slaapplaatsen. Is het hier vol, dan bellen we naar andere locaties, bijvoorbeeld op Zuid.”

Schone sokken

Als zorgcoördinator is Andrea vooral bezig met het organiseren van zorg voor daklozen met medische problemen. Zij kunnen terecht op de verpleegafdeling van Havenzicht. Iedere woensdagavond houdt ‘straatdokter’ Marcel Slockers hier spreekuur vanaf zeven uur tot soms na middernacht. Eens in de twee à drie weken is Andrea straatverpleegkundige. “Ik houd de lijst met cliënten bij en geef medicatie. De klachten zijn divers, maar we zien vooral wonden aan de voeten. Een keer liepen de maden eruit bij een jonge knul. Dat is triest. Maar je gaat meteen aan de slag. Een voetenbadje en schone sokken uit de door donatie gevulde sokkenpot. En dan maar hopen dat we zo’n jongen onder onze hoede kunnen houden.”

Bezinning

Alle daklozen krijgen in Havenzicht een douche en warm eten aangeboden. Andrea: “De meesten zijn niet verzekerd en hebben geen identiteitsbewijs. Dan is het moeilijk om hulp te krijgen. Ook dat proberen we te regelen. Eenmaal opgenomen op de verpleegafdeling, is er vaak tijd voor bezinning. Als je niet alleen maar bezig hoeft te zijn met overleven, komt er ruimte om te denken aan mogelijkheden. En heel soms is er dan weer contact met familie. Dat zijn de gouden randjes aan ons werk. Die zou ik wel vaker willen zien. Daar gaan we voor. Zorgen voor mensen is ons hoofddoel. Iedere dag weer.”