Kloppend hart van Rotterdam

Heb het hart eens…

Kees Vrijdag Tekst
Beeld: Marieke Odekerken

Van huis uit ben ik rooms-katholiek. Zo was ik gymnasiast op het Sint Franciscus College. Daar neem je wat van mee. Op vakantie in Italië bezoek ik altijd de lokale kerk. Het Rijke Roomsche leven komt je frontaal tegemoet. Maat houden was niet aan de orde. De heiligen, madonna’s, kruisbeelden en praalgraven vechten om aandacht. Niet voor niets was er in de sobere Nederlanden ooit een Beeldenstorm. Te veel beeld leidde de aandacht af. Het gaat in het geloof om een hoger doel.

Onlangs hoorde ik de Ethiopisch-Rotterdamse performer Dichter ‘Je leeft niet alleen’ zingen. Daarmee raakte hij bij mij een gevoelige snaar.

Dichter was, zonder het zelf te weten, actueel. Want Paus Franciscus heeft 2016 uitgeroepen tot ‘Buitengewoon Jubileumjaar van de Barmhartigheid’. Het eindigt op 20 november en is een oproep ‘hart te hebben’ voor de ander. En dan zonder dat daar direct een prijskaartje aan wordt gehangen.

Komt het nog voor dat mensen dingen doen, zonder dat ze er iets, materieel of immaterieel, voor zichzelf voor terug verwachten? Het lijkt wel of de hele samenleving aan elkaar hangt van wederzijdse gunsten en tegenprestaties. Hoe onbaatzuchtig is de moderne mens als hij of zij voor Mecenas of Barmhartige Samaritaan speelt? Wordt het fiscale ANBI-voordeel niet op voorhand al verrekend? Kunnen we in onze calculerende samenleving nog het hart laten spreken zonder dat zakelijke nevenmotieven een rol meespelen?

‘Het lijkt wel of de hele samenleving aan elkaar hangt van wederzijdse gunsten en tegenprestaties’

Een zijkapel van de Laurenskerk staat in het teken van de aloude Zeven Werken van Barmhartigheid. Met indringende, actuele foto´s als bron van inspiratie. Het zijn allemaal bestaande goede doelen uit de stad van nu. Deze kunnen allemaal een helpende hand gebruiken. Zomaar een paar voorbeelden: Voedselbank, Dress-to-Impress, de Pauluskerk, de UVV-gastvrouwen in ziekenhuizen, reclassering… Of de Rotterdamse dichter Rien Vroegindeweij die eenzame gestorvenen naar hun laatste rustplaats begeleidt. Heb ook het hart eens…

NB: Mijn lekenpreek hierover tijdens de ‘Kerkennacht’ met de in de column genoemde foto’s zijn hier te vinden. En er is een leuke actie: op vertoon van deze column of van deze Gers! kun je gratis de kapel met de ‘Zeven Werken van Barmhartigheid’ in de Laurenskerk bezoeken.