Kloppend hart van Rotterdam

De Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Simone Dijkman Leeuwenkamp Tekst
Jenny Spierenburg-Zaagman Beeld

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) is een overheidsorganisatie die namens de vijftien gemeenten in onze regio taken uitvoert op het gebied van rampenbestrijding, crisisbeheersing, risicobeheersing, brandweerzorg, ambulancezorg en geneeskundige hulpverlening. De vijftien burgemeesters bij elkaar vormen het algemeen bestuur. Voorzitter is de burgemeester van de grootste gemeente in de regio: Ahmed Aboutaleb van de gemeente

Rotterdam.

Nederland is verdeeld in 25 veiligheidsregio’s. Tijdens de coronacrisis zijn de 25 voorzitters van deze regio’s ook meteen het bevoegd bestuur om bijvoorbeeld noodverordeningen op te stellen. Dat doen ze met elkaar in het Veiligheidsberaad.

In de Rijnmondregio wonen 1,2 miljoen inwoners, verspreid over 862 vierkante kilometer. Het is qua inwoneraantal de grootste veiligheidsregio van Nederland. Een regio waarin ook een van de grootste havens ter wereld en de luchthaven Rotterdam-The Hague Airport zich bevinden. In de haven van Rotterdam is veel (petro)chemische industrie en via de complexe haveninfrastructuur van snelwegen, tunnels, spoorwegen en pijpleidingen worden veel gevaarlijke stoffen vervoerd.

Dat kan handiger

Voordat er in Nederland veiligheidsregio’s werden ingericht, hadden politie, brandweer en ambulance aparte meldkamers. Die vielen elk onder de verantwoordelijkheid van verschillende regionale of gemeentelijke besturen. En dat kon handiger. Alle hulpverleningsdiensten, organisaties en gemeenten werkten al nauw samen in de in de jaren negentig opgerichte Regionale Hulpverleningsdienst Rotterdam Rijnmond (RHRR). De stap naar een veiligheidsregio was dus snel gemaakt.

Het concept veiligheidsregio is uiteindelijk zelfs hier bedacht door toenmalig brandweercommandant Don Berghuijs. Hij deed dit op verzoek van het kabinet. Eind 2005 startte als proef de eerste veiligheidsregio van Nederland, hier in de Rijnmondregio.

Met de komst van de VRR werd de samenwerking nog makkelijker. Kortere lijnen, directere afstemming, nog duidelijker wat iedereen moet en mag doen waardoor, en daar was het allemaal om te doen, mensen beter werden geholpen. Alle toenmalige gemeentelijke brandweerkorpsen gingen op in de VRR.

De politie is overigens geen onderdeel van de VRR, maar zij is wel nauw betrokken. Ze hebben bovendien de leiding over de meldkamer.

Op 1 oktober 2010 werd een nieuwe wet ingevoerd: de Wet op de Veiligheidsregio’s. Deze wet vervangt de Brandweerwet, de Wet Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen en de Wet Rampen en Zware Ongevallen. Daarmee was de Veiligheidsregio in Nederland een bij wet vastgelegde organisatie.

‘Als inwoner van de regio moet je gillend je brandende huis uit kunnen rennen en je daarna nergens zorgen over hoeven maken’

Wat heb ik eraan?

Om het plat te zeggen: als inwoner van de regio moet je gillend je brandende huis uit kunnen rennen en je daarna nergens zorgen over hoeven maken. Je belt 112, de meldkamer reageert adequaat, de brandweer blust de brand, de ambulancemedewerkers verzorgen je en vervoeren je zo nodig naar het ziekenhuis. De zorgverleners van de Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR) zorgen ervoor dat er alternatief vervoer is naar een door hen geregelde zorglocatie, als er meerdere mensen verzorgd en geëvacueerd moeten worden. Bijvoorbeeld bij een uitslaande brand, of pandemie. Zij regelden bijvoorbeeld mede de tijdelijke zorglocaties in deze coronaperiode.

Meestal merk je niks van het werk van de veiligheidsregio en dat is eigenlijk maar goed ook. Dat betekent dat jou geen ramp is overkomen of dat je behoed bent voor een ramp. De VRR oefent ook de meest bizarre scenario’s om goed voorbereid te zijn op de ergste crises: van een terrorisme-aanval tot een petrochemische ontploffing en van een cyberattack tot een grieppandemie.

De regio bespreekt met de gemeente ook hoe jouw omgeving zo ingericht kan zijn, dat de hulpverlening ook in jouw buurt snel ter plaatse kan zijn.

En wil je weten hoe je jouw eigen huis of bedrijf brandveiliger kunt maken? Of waar je aan moet denken als je een evenement organiseert? Ook dan kun je terecht bij de VRR. Zij werkt namelijk ook als kennis- en expertisecentrum voor de inwoners van de regio. De communicatie over incidenten naar burgers, bedrijven en bezoekers is ook een belangrijke taak van ze.

Kortom, ze zijn er eigenlijk altijd. Voor een veiliger Rotterdam-Rijnmond.