Kloppend hart van Rotterdam

Alles wat je moet weten over de Blankenburgtunnel

Klaas Daane Bolier Tekst
Annemarie Kleywegt Beeld

Over 5 jaar moet ie er liggen, de Blankenburgverbinding. Deze nieuwe verbinding moet de Rotterdamse haven beter bereikbaar maken vanuit de Randstad. Alles wat je moet weten over deze nieuwe tunnel, gevangen in 4 W’s (en een h’tje).

Wat?

De Blankenburgtunnel. In de volksmond wordt hij zo genoemd, maar officieel staat hij te boek als de Maasdeltatunnel. Deze tunnel maakt deel uit van de Blankenburgverbinding die na voltooiing door het leven zal gaan als snelweg A24. Het hele traject wordt zo’n vier kilometer lang. De Maasdeltatunnel zelf beslaat 945 meter en zal bestaan uit twee tunnelbuizen met elk 3 rijstroken.

Bijzonder: de aanleg van het totale traject gaat zo’n 1,1 miljard euro kosten. 315 miljoen euro daarvan moet worden opgebracht door gebruikers via tolheffing: tussen de 1 en 2 euro voor personenauto’s en tussen de 7 en 8 euro voor vrachtwagens. Met deze bedragen zal het maximaal 25 jaar duren voordat die 315 miljoen binnen geschraapt is. Op dat moment stopt ook de tolheffing en is het gebruik van de tunnel gratis.

Waar?

De tunnel komt onder het Scheur. Dit is het stuk water dat ligt tussen Vlaardingen (Noordoever) en Rozenburg (Zuidoever). Het Scheur verbindt de Nieuwe Waterweg met de Nieuwe Maas. De Blankenburgverbinding zal, net ten westen van Vlaardingen, aansluiten op de A20 en op de A15 aan de oostkant van Rozenburg.

Blankenburg is overigens de naam van het dorpje dat lag op de plek waar de nieuwe verbinding gaat aansluiten op de A15. Het dorpje verdween in 1965 om plaats te maken voor de Europoort.

Waarom?

Het nieuwe traject moet ervoor zorgen dat de Rotterdamse Haven beter ontsloten wordt voor verkeer van en naar de Randstad. Nu moet al het verkeer op dit traject door de Beneluxtunnel geperst worden.

Wanneer?

In juli van dit jaar zijn de bouwwerkzaamheden daadwerkelijk begonnen. Als het een beetje meezit, kunnen in 2024 de eerste auto’s gebruik maken van de verbinding.

Hoe?

Het hele project is niet onomstreden. De nieuwe snelweg loopt vlak langs de Krabbeplas, een populair recreatiegebied voor Vlaardingers. Zij vrezen dat het met de rust gedaan is als de A24 af is. Daarnaast doorkruist de verbinding de Aalkeetpolder; een landelijk gebied met veel natuur. Omwonenden en natuurorganisaties vrezen dat de snelweg funest zal zijn voor de natuur en de leefbaarheid in dit gebied.

Om deze reden is ervoor gekozen de A24, aan de kant van Vlaardingen, meteen de diepte in te laten duiken zodat het verkeer vanaf het ‘maaiveld’ niet te zien is. Daarna rijdt het verkeer de Hollandtunnel in. Deze zogenaamde landtunnel wordt ongeveer 500 meter lang en moet de verkeersoverlast voor de Aalkeetpolder erboven zoveel mogelijk beperken. Na de Hollandtunnel komt het verkeer weer naar boven om dan gelijk weer af te dalen in de Maasdeltatunnel. Aan de overkant van het water sluit de A24 dan al snel aan op de A15.