Jenny Spierenburg-Zaagman

Jenny Spierenburg-Zaagman

Art director

In het dagelijks leven ben ik grafisch ontwerper bij carenza*. Hier ontwerp ik allerlei soorten drukwerk, zoals huisstijlen, advertenties, brochures en natuurlijk Gers! magazine. Vier keer per jaar zijn we bij carenza* keihard bezig om het magazine weer mooi vorm te geven.

Ik vind het erg leuk dat ik deel uit mag maken van het team van Gers! magazine. Niet alleen omdat het elke keer weer een feestje is om het magazine vorm te geven, maar ook omdat je Rotterdam (en al die leuke Rotterdammers!) steeds weer een beetje beter leert kennen.

Jenny Spierenburg-Zaagman heeft voor 1 verhaal de fotografie gedaan

De Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) is een overheidsorganisatie die namens de vijftien gemeenten in onze regio taken uitvoert op het gebied van rampenbestrijding, crisisbeheersing, risicobeheersing, brandweerzorg, ambulancezorg en geneeskundige hulpverlening. De vijftien burgemeesters bij elkaar vormen het algemeen bestuu… 7 juli 2020

Jenny Spierenburg-Zaagman heeft (nog) geen artikelen of foto's op Gers! rotterdam staan