Een signaal van hoop

Drones boven de Maas

Een hart, gemaakt van 300 drones, licht op boven de Maas. Op de avond van 5 mei 2020, 75 jaar na de bevrijding van ons land, eren Mothership en kunstenaarsduo DRIFT onze vrijheid met de installatie Franchise Freedom. Het is tegelijk een ode aan de zorg, want 5 mei valt nu midden in een ongekende gezondheidscrisis.

Vrijheid en gezondheid zijn twee belangrijke basisprincipes voor de mens en het zijn principes die ons met elkaar verbinden. “Op deze bijzondere Bevrijdingsdag is de wereld in de greep van Covid-19”, stelt Mothershipoprichter Jeroen Everaert. “Met dit kunstwerk willen we, juist nu, een signaal van hoop afgeven.”

Ook Ralph Nauta van DRIFT linkt de installatie aan de coronacrisis: “Covid-19 laat overduidelijk zien dat mensen van elkaar afhankelijk zijn. De toekomst is alleen van waarde als we die gezamenlijk en duurzaam kunnen herbouwen, gebaseerd op een groter, collectief belang.”

Precies dat is wat de drones van Franchise Freedom lieten zien: vanuit individuele bewegingen van elke drone, gebaseerd op natuurlijke autonome bewegingen van organismen in een zwerm, ontstaat één geheel. Het staat symbool voor onze individuele vrijheid, die alleen beschermd kan worden als de groep als geheel samenwerkt.