De andere kant van hard werken

Rotterdam in beeld

In het dagelijks leven is Arthur Bouw mededirecteur van de PMA Groep, gespecialiseerd in verzekeringen en kortingsregelingen. Hij wordt gedreven door het plezier in zijn baan, maar ook door het vele vrijwilligerswerk dat hij doet. Voor de Voedselbank bijvoorbeeld, voor KiKa en voor het Sophia Kinderziekenhuis. Doordat Arthur veel verschillende mensen ontmoet, meedenkt en zijn creativiteit kan benutten, is hij in staat om veel mensen via die goede doelen daadwerkelijk te helpen. Zijn motto: “Maak de mensen blij, dan kun je echt gelukkig zijn.” In de spaarzame vrije tijd die Arthur rest mag hij graag op z’n vintage Puch door de polder rijden. Even uitwaaien: de kop leegmaken.

Rotterdamse ondernemers (of zo u wilt: professionals) portretteren in hun natuurlijke omgeving. Los van baan, functie en status de mensen laten zien tijdens hun vrijetijdsbesteding. Meer ontspannen kun je iemand niet treffen, toch?