De stad gaat er anders uitzien

Column

Rotterdam wordt van vier kanten bedreigd door water: vanuit zee door hoogwater, vanuit de rivieren door extreme waterstanden, vanuit de lucht door stortbuien en vanuit de bodem door grondwater. Klimaatverandering vergroot al deze vier dreigingen. De maatregelen die we tegen deze dreiging nemen, zorgt ervoor dat de stad er anders uit gaat zien.

We verwachten dat de zeespiegel komende eeuw flink stijgt en ook dat er extremere rivierafvoeren komen. Ook zien we steeds vaker stortbuien met veel wateroverlast tot gevolg, zoals onderlopende kelders. Het grondwater komt op sommige plaatsen omhoog terwijl door droogte de grondwaterstand op andere plekken juist kan dalen. Dit bedreigt funderingen waardoor verzakkingen aan gebouwen en schade kunnen optreden.