Huisregels Gers! danst

Voor een leuk en gezellig feestje

Algemeen

Het betreden van Arminius en het bijwonen van de activiteiten zijn geheel voor eigen risico.

De organisatie van Gers! danst kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enig letsel en/of materiƫle dan wel immateriƫle schade.

Toegang

Toegang is alleen mogelijk met een geldige entreekaart.

Gekochte kaartjes worden door de organisatie niet teruggenomen.

Zorg ervoor dat u een geldig legitimatiebewijs bij u heeft. Bezoekers tot en met 21 jaar dienen zich altijd te legitimeren. Zonder geldig legitimatiebewijs krijgt u geen toegang tot het evenement ook al heeft u een geldig entreekaart.

Het is ten strengste verboden om gevaarlijke materialen, zoals wapens, stokken, messen of andere zaken waarmee een ander letsel kan worden toegebracht, bij je te hebben.

Indien u medewerking aan een onderzoek aan kleding en/of tassen weigert, dient u het terrein van Arminius te verlaten.

De organisatie en het beveiligingspersoneel hebben het recht om wapens en/of andere verboden voorwerpen over te dragen aan de politie.

Bij constatering van onrechtmatigheden (zoals valse kaartjes of fraude met legitimatie) wordt aangifte bij de politie gedaan.

Geld

Er is een mogelijkheid tot pinnen. Wij verzoeken u zo veel mogelijk daar gebruik van te maken omdat we maar een beperkte hoeveelheid wisselgeld hebben. 

Consumpties / Alcohol

Bij Gers! danst wordt geen alcoholhoudende drank geschonken aan jongeren onder de 18 jaar.

Het is niet toegestaan om alcoholhoudende drank te kopen voor jongeren onder de 18 jaar of om alcoholhoudende drank aan hen door te geven.

Het beveiligingspersoneel ziet toe op de naleving van de regels voor het gebruik van alcohol.

Het is niet toegestaan om eigen drank- en/of etenswaren het terrein van Arminius mee op te nemen.

Bekers en etenswaren mogen niet worden meegenomen buiten Arminius.

Roken en drugs

Het is binnen in Arminius niet toegestaan te roken. Roken is alleen toegestaan buiten op het terrein.

Op en rondom Arminius is de Nederlandse wetgeving ten aanzien van het gebruik en de handel in drugs van toepassing.

Het is ten strengste verboden om op en rondom Arminius drugs te gebruiken, te bezitten of te verhandelen.

OVERTREDERS VAN DE HUISREGELS LOPEN HET RISICO VAN HET EVENEMENTENTERREIN TE WORDEN VERWIJDERD.