Levens redden op de Maasvlakte

Wij zijn Gers!

Links zien we een zwartgeblakerde opslagtank met veel blusschuim, rechts woedt een gecontroleerde brand en vlak voor ons voert een groep brandweerlieden een blusoperatie uit. Een opslagtank met chemicaliën dreigt vlam te vatten. Hoe los je dit op? Ondertussen vindt er een evacuatie plaats uit een brandend schip en zijn er gewonden. Hier op de Rotterdamse Maasvlakte leidt Falck overheids- en industriële brandweren en professionals uit de offshore, maritieme en windindustrie op om ze voor te bereiden op de meest extreme situaties. De vrienden van Wij zijn Gers! brachten een bezoek aan dit oefencentrum.

Een reeks incidenten in de Rotterdamse haven, toen nog de grootste van de wereld, leidde 33 jaar geleden tot het ontstaan van het oefencentrum. De komst van de petrochemie vroeg om betere scholing van de hulpverleners. En eigenlijk voor iedereen die in deze sector werkt. Zowel op het land als op zee.