Moderne architectuur

Gedicht

De Kunsthal van Koolhaasis een van de duizend belangrijkstegebouwen van de twintigste eeuw.

Dat staat in een boek waarinde duizend belangrijkste gebouwenvan de twintigste eeuw worden genoemd.