Gers! Foundation

Gers! Foundation Met Gers! Foundation willen we ondersteunen, bouwen, creëeren, stimuleren op het gebied van sport, cultuur, educatie en gezondheid. In het kort: we willen Rotterdam nog mooier maken.

Bij Gers! - het kan je de afgelopen tijd nauwelijks ontgaan zijn – draait alles om positiviteit. Met het magazine en deze website willen we de nadruk leggen op alles wat goed gaat en mooi is in onze stad. En dat lukt, al was het maar omdat we inmiddels meer dan 33.000 fans op Facebook hebben en 4x per jaar 20.000 magazines door de stad verspreiden!

Roparun

Maar nu gaan we een stapje verder. Heel veel stapjes zelfs. In plaats van schrijven over al dat mooie in onze stad, voegen we de daad nu zelf bij het woord. Gers! doet in 2015 mee aan de Roparun. De Roparun is de langste non-stop estafetterun (530 kilometer) van Parijs én Hamburg naar Rotterdam. De opbrengsten van de Roparun worden gebruikt om palliatieve zorg te bieden aan kankerpatiënten, onder het motto: ‘Leven toevoegen aan de dagen, waar vaak geen dagen meer kunnen worden toegevoegd aan het leven’. En dat is nodig.

Om de noodzaak hiervan duidelijk te maken hebben we een filmpje gemaakt. We willen je vragen de tijd te nemen dit filmpje van 1.43 minuten te bekijken en daarna verder te lezen.

Gers! geeft alles

Gers! geeft alles. Dat is het motto van de 2 teams die mee doen aan de Roparun. Dit slaat op het sportieve element van de Roparun. Maar uiteraard gaat dit ook het financieel geven. We hopen dat jij hier een steentje in wil bijdragen. Dit kun je doen door een bedrag over te maken naar NL15 RABO 0195 2185 90 ten name van Stichting Gers! Foundation onder vermelding van Gers! geeft alles. Wat kun jij missen?

Bedankt. Geven is Gers!